Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens Brows and Beauty House verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Brows & Beauty House of om een andere reden persoonsgegevens aan Brows & Beauty House verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw persoonlijke administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

Stephanie Rupp eigenaresse van Brows & Beauty House

Schieweg 93 2627 AT Delft
KVK 57078572

2. Welke gegevens verwerkt Brows & Beauty House

2.1         De volgende persoonsgegevens verwerkt:

1a) voor- en achternaam, geboortedatum

2b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

3c) telefoonnummer, e-mailadres,

4d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

5e) voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6a) uw naam telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

7b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer een e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Brows & Beauty House

8c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

9d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels, wenkbrauwen of wimpers worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. E-mail berichtgeving:

Brows & Beauty House gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de salon te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

Brows & Beauty House verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1                Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Brows & Beauty House passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1         Via de eigenaresse van Brows & Beauty House kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Brows & Beauty House zal uw verzoek in behandeling nemen en uw, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2         Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3         Indien u klachten heeft over de wijze waarop Brows & Beauty House uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4         Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Brows & Beauty House of via [email protected]

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken

Brows & Beauty House

Mijn naam is Stephanie Alexandra – JOUW brow & beauty Artist. In februari 2013 is de salon (Voor-Mij) aan huis van start gegaan. Sinds 2015 ben ik mijn volledig gaan specialiseren op het gebied van wenkbrauwen. In 2017 heb ik besloten om de salon naam: Voor-Mij naar Brows&Beauty House te gaan veranderen. Meer info

Openingstijden

Maandag – Woensdag 12:00/21:00
Dinsdag – donderdag – vrijdag 08:00/17:00
Zaterdag of Zondag alleen op afspraak

Contact

Schieweg 93 2627AT in Delft
E-mail: info[email protected] 
Telefoon: 06 426 53 914

Brows & Beauty House © 2020 All Rights Reserved